Թերթելով Երևան քաղաքի պատմության էջերը` տեսնում ենք, որ այն ժամանակի ընթացքում կուտակել է բազմաթիվ անուններ: Հետագայում