Տուրիզմը մարդկային գործոն է, տնտեսության զարգացման հիմնական ուժը, որը թելադրում է պատշաճ աշխատանք, երկրի մշակութային և հոգևոր արժեքների ճիշտ գնահատում