Ըստ Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի, ոլորտում գործող հիմնական հասկացությունները սահմանվում են հետևյալ կերպ՝