Հայաստանը տարատեսակ բողոքողների երկիր է եղել… երևի` միշտ: Ամենաընդունված բողոքելու ձևերն «ուղղակին» է, կամ «օդումը»` «երգիրը